כפוף לתקנון | תוקף המבצע 1.3.17-10.4.17 | מינימום יחידות: 100 לכל יחידת מוצר
משתלם לשמור על קשר עם אלקטרה
אני מאשר קבלת דיוור ישיר מקבוצת אלקטרה מוצרי צריכה ומסכים לתנאי ההצטרפות